Freedom to Share

Freedom to Share

Ett medborgarinitiativ för att legalisera det moderna kulturlivet

Vår vision

Att riva de hinder upphovsrätten ställer upp för det digitala kulturlivet.

Vad vill vi göra?

Vårt mål är att legalisera digital delning av upphovsrättsskyddat material, för personligt bruk och utan vinstsyfte.

Genom att göra det vill vi hitta en bättre balans mellan rättighetshavarnas intressen och allmänhetens intresse av tillgång till vetenskap och kultur.

I dagens digitala samhälle är vardagligt deltagande i kulturlivet ofta illegalt. Vi vill legalisera skapande som bygger på existerande verk, som exempelvis let's plays, react-videor, memes, med mera.

Vi har idag möjligheten att sänka trösklarna för att ta till sig tillgänglig kunskap genom att legalisera delning av vetenskapliga texter. Idag är det så dyrt att läsa vetenskapliga publikationer att till och med många universitet har svårt att ha råd med prenumerationer på vetenskapliga tidskrifter. Forskare, studenter och medborgare delar redan vetenskapliga artiklar med varandra illegalt - vi vill legalisera denna spridning av kunskap, och befria dem från risken att stämmas på miljonbelopp.

När folkbiblioteken infördes i Sverige för 150 år sedan, protesterade bokförläggarna högljutt. Det argument de använde var precis detsamma som används i fildelningsdebatten idag: ”Om vi låter människor få gratis tillgång till böcker kommer författarna inte kunna försörja sig, och inga nya böcker kommer att skrivas.” Idag vet vi att det argumentet mot folkbibliotek var fel. Det ledde alldeles uppenbarligen inte till ett tillstånd där inga nya böcker skrevs, och det gjorde det inte omöjligt för författare att tjäna pengar på sitt skrivande. Tvärtom, fri tillgång till kultur visade sig inte bara vara ett lyft för samhället i stort, utan också till fördel för författarna. Internet är det mest fantastiska folkbibliotek som någonsin skapats. Det gör att alla, inklusive människor med begränsade ekonomiska medel, har tillgång till all världens kultur bara ett musklick bort. Det här är en positiv utveckling som vi bör glädja oss åt och uppmuntra.

Det är omöjligt att upprätthålla förbudet mot fildelning mellan privatpersoner utan att inkräkta på de grundläggande fri- och rättigheterna. Så länge det finns sätt för medborgarna att kommunicera privat, kommer de att användas för att sprida upphovsrättsskyddat material. Det enda sättet att ens försöka begränsa fildelningen är att avskaffa rätten till privat kommunikation. Under de senaste decennierna är det just i den riktningen som upphovsrätten har rört sig, efter påtryckningar från lobbyister från storföretag som ser sina monopol hotas. Vi måste vända den trenden och slå vakt om de grundläggande fri- och rättigheterna.

Varför samlar vi in namn?

Freedom to Share är ett europeiskt medborgarinitiativ. Lyckas vi samla tillräckligt många namnunderskrifter kommer vi kunna lyfta frågan till debatt i EU-parlamentet och tvinga EU-kommissionen att ta formell ställning i frågan.