Freedom to Share

Ett medborgarinitiativ för att legalisera det moderna kulturlivet

Vår vision

Att riva de hinder upphovsrätten ställer upp för det digitala kulturlivet.

Vad vill vi göra?

Vårt mål är att legalisera delning – via digitala nät för personligt bruk utan vinstsyfte – av upphovsrättsskyddat material. Genom att göra det vill vi hitta en bättre balans mellan upphovsmäns och andra rättsinnehavares rättigheter och den allmänna rätten till vetenskap och kultur. I dagens digitala samhälle är vardagligt deltagande i kulturlivet ofta illegalt. Vi vill legalisera sådant som let's plays, react-videor, memes och annat skapande som bygger på existerande verk.

Varför samlar vi in namn?

Freedom to Share är ett europeiskt medborgarinitiativ. Lyckas vi samla tillräckligt många namnunderskrifter kommer vi kunna lyfta frågan till debatt i EU-parlamentet och tvinga EU-kommissionen att ta formell ställning i frågan.